คุรุธรรม
  • ฿200.00
  • ฿140.00

คุรุธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนมีเนื้อหาให้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ และศีลวิสุทธิเพื่อเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์ สำรวมใจ มีสติให้รู้ผิดชอบชั่วดี ธรรมของผู้ปกครอง คำสอนหญิง คำพูดเจรจา และให้หมั่นรีกษาศีล เจริญภาวนา เนื้อหาและสำนวนคำสอนตามแบบล้านนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ชราสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

ธรรมพยากรณ์ Ebook

฿300.00 ฿210.00

บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

สุมนะโอวาท Ebook

฿200.00 ฿140.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201 Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: sri, คุรุธรรม, วัดธงสัจจะ, รักษาศีล ๕, รู้ผิดชอบชั่วดี, คำสอนหญิง, คำพูดเจรจา, หมั่นรีกษาศีล, เจริญภาวนา, แบบล้านนา, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line