จันทกุมารชาดก
  • ฿200.00
  • ฿140.00

จันทกุมารชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโอรสพระเจ้าเอกราช พระนามว่าจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี (Perfection in Patience or Forbearance)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สุวัณณสามชาดก Ebook

฿200.00 ฿140.00

เนมิราชชาดก Ebook

฿200.00 ฿140.00

มโหสถชาดก Ebook

฿350.00 ฿245.00

ภูริทัตตชาดก Ebook

฿200.00 ฿140.00

พรหมนารทชาดก Ebook

฿200.00 ฿140.00

วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑ Ebook

฿200.00 ฿140.00

เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓ Ebook

฿359.00 ฿245.00

Tags: sri, จันทกุมารชาดก, จันทกุมาร, พระโพธิสัตว์, ทศชาติล้านนา, พระเจ้าเอกราช, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line