พร.
  • ฿200.00
  • ฿140.00

พรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวชบรรพชา การอุทิศส่วนบุญคล้ายกับการเรียกขวัญนาคของภาคกลาง สุดท้ายเป็นการให้พรแก่บรรดาคนทั้งหลายที่มาร่วมงานบุญว่า ให้มีอายุวรรณะสุขะพละ ปราศจากโรคภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โปราณสังคหสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

โวหารกรณีโทน Ebook

฿200.00 ฿140.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, พร, วัดธงสัจจะ, บวชบรรพชา, ขวัญนาค, อายุวรรณะสุขะพละ, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line