กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201
  • ฿250.00
  • ฿175.00

กาเผือกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัป คือ กกุสันทะ โกนาคมนะ กัสสปะ โคตมะ และเมตเตยยะ ในอดีตเป็นลูกกาเผือก ตกไข่ ๕ ฟอง แต่ละฟองหล่นตกลงแม่น้ำไหลไปในทิศต่าง ๆ กลายเป็นฤษีทั้ง ๕ องค์ สุดท้ายฤษีทั้ง ๕ ก็สร้างประทีปตีนกาเพื่อบูชาคุณแห่งแม่ตน สุดท้ายจึงเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อานิสงส์นี้มีคุณมากดั่งที่พระพุทธเจ้าเทศนาในตอนท้ายเรื่องว่าจะสัมฤทธิ์ อยู่ดีเป็นสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คุรุธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน Ebook

฿200.00 ฿140.00

ชราสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

ธรรมพยากรณ์ Ebook

฿300.00 ฿210.00

บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

สุมนะโอวาท Ebook

฿200.00 ฿140.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, กาเผือก, เมืองหมอกใหม่, วัดธงสัจจะ, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line