อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน
  • ฿200.00
  • ฿140.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทานฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเนื้อหาแสดงถึงผลบุญของ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สามเณร สามเณรี บุคคลผู้ใดที่สร้างเขียนธรรมด้วยตนก็ดี จ้างท่านผู้อื่นก็ดียังพระไตรปิฎกย่อมได้รับผลอานิสงส์มากเหนือจักคณนาได้ ตายไปแล้วย่อมได้เสวยสุขเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระอินทร์ เทวดาในชั้นต่าง ฯ เกิดเป็นคนก็ย่อมมียศถาบรรดาศักดิ์ มีทรัพย์สมบัติมากนัก มีผิวพรรณวรรณะสวยงาม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คาถาและตำรายาต่างๆ Ebook

฿300.00 ฿210.00

คุรุธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

ชราสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

ตำนานสุริโยเทโฆ Ebook

฿250.00 ฿175.00

บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

พระญาปลาช่อน Ebook

฿300.00 ฿210.00

ภุมมนิทเทส Ebook

฿200.00 ฿140.00

สิทธิสารชาดก Ebook

฿300.00 ฿210.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

สัตตสัมโพชฌงค์ Ebook

฿200.00 ฿140.00

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201 Ebook

฿250.00 ฿175.00

พร. Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน, พระไตรปิฎก, ผลอานิสงส์, เสวยสุข, พระอินทร์, เทวดา, ยศถาบรรดาศักดิ์, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line