อัพภานกรรม
  • ฿250.00
  • ฿175.00

อัพภานกรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระวินัยปิฎกประกอบด้วยคำขอขมาเข้ามานัตคือวินัยกรรมที่สงฆ์ทำแก่ภิกขุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสสให้เป็นภิกษุเข้าในหมู่สงฆ์ได้ (มานตฺต) อัพภานกรรม บูชาท้าวทั้ง ๔ โอวาทสีลโสธนกรรมการชำระศีลให้บริสุทธิ์ ลักษณะปริวาสกรรม เขตอารามและอนาราม และวัตร ๕ (โลกวัตร ธรรมวัตร อาคันตุกวัตร อาจาริยวัตร อุปัชฌายวัตร) เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คาถาและตำรายาต่างๆ Ebook

฿300.00 ฿210.00

ชราสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

พระญาปลาช่อน Ebook

฿300.00 ฿210.00

มโหสถรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

สิทธิสารชาดก Ebook

฿300.00 ฿210.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201 Ebook

฿250.00 ฿175.00

พร. Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, อัพภานกรรม, วัดธงสัจจะ, จังหวัดเชียงใหม่, อาบัติสังฆาทิเสสส, บูชาท้าว, ๔ โอวาทสีลโสธนกรรม, ปริวาสกรรม, วัตร ๕, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line