สิทธิสารชาดก
  • ฿300.00
  • ฿210.00

สิทธิสารชาดกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชาดกนอกนิบาต (พาหิรชาดก) ลำดับที่ ๓๖ ในปัญญาสชาดกที่พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่แต่งเป็นภาษาบาลีแก่อน ต่อมาจึงมีการรจนาแปลเป็นภาษาไทยวน พบได้ตามวัดต่าง ๆ ในล้านนา ซึ่งชาวพม่าเรียกว่า เชียงใหม่ปัณณาส สิทธิสารชาดกหรือบุญสารชาดก ประกอบด้วยปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และประชุมชาดก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

เวสสันตระรอม Ebook

฿250.00 ฿175.00

โวหารกรณีโทน Ebook

฿200.00 ฿140.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

สัตตสัมโพชฌงค์ Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, สิทธิสารชาดก, ชาดกนอกนิบาต, ปัญญาสชาดก, เชียงใหม่ปัณณาส, บุญสารชาดก, อดีตวัตถุ, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line