โวหารกรณีโทน
  • ฿200.00
  • ฿140.00

โวหารกรณีโทน จ.ศ. ๑๒๐๕ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขณะที่ทรงพำนักในเมืองสาวัตถี ทรงเทศนากรณียเมตตสูตรแก่ภิกษุ ๕๐๐ ตนที่จำพรรษาอยู่ในป่าใกล้เมืองนั้น ความตอนท้ายกล่าวถึงศีลาจาวัตรของพระมหาสามีวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ ว่าประกอบด้วยคุณงามความดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ภุมมนิทเทส Ebook

฿200.00 ฿140.00

มหาวิบากรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

มโหสถรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

สมันตกัปปโวหาร Ebook

฿300.00 ฿210.00

สิทธิสารชาดก Ebook

฿300.00 ฿210.00

พร. Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, โวหารกรณีโทน, วัดธงสัจจะ, เมืองสาวัตถี, จำพรรษา, ศีลาจาวัตร, พระมหาสามี, วัดสวนดอก, คุณงามความดี, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line