เวสสันตระรอม
  • ฿250.00
  • ฿175.00

มหาเวสสันตระรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ในอกิตติวรรค ทรงบำเพ็ญทานบารมี ลำดับที่ ๙ เวสสันตรจริยา ว่าด้วยจริยาของพระเวสสันดร เนื้อเรื่องคล้ายกันกับมหาเวสสันดรชาดก เพียงแต่ขึ้นต้นบทปนามคาถาต่างกันออกไป เป็นการเอ่ยพระนามของพระพธิสัตว์ทั้ง ๑๐ พระองค์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คาถาและตำรายาต่างๆ Ebook

฿300.00 ฿210.00

ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ Ebook

฿250.00 ฿175.00

ตำนานสุริโยเทโฆ Ebook

฿250.00 ฿175.00

บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

พระญาปลาช่อน Ebook

฿300.00 ฿210.00

สมันตกัปปโวหาร Ebook

฿300.00 ฿210.00

สิทธิสารชาดก Ebook

฿300.00 ฿210.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

สังเวค Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, เวสสันตระรอม, วัดธงสัจจะ, อกิตติวรรค, บำเพ็ญทานบารมี, เวสสันตรจริยา, มหาเวสสันดรชาดก, คาถา, พระพธิสัตว์, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line