มหาวิบากรอม
  • ฿200.00
  • ฿140.00

มหาวิบากรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมหาวิบาก พุทธประวัติอย่าย่องของพระพุทธเจ้า เริ่มต้นด้วยปณามคาถา และปฐมพุทธพจน์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คาถาและตำรายาต่างๆ Ebook

฿300.00 ฿210.00

โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน Ebook

฿200.00 ฿140.00

โปราณสังคหสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

ภุมมนิทเทส Ebook

฿200.00 ฿140.00

โวหารกรณีโทน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, มหาวิบากรอม, วัดธงสัจจะ, พุทธประวัติ, พระพุทธเจ้า, ปณามคาถา, ปฐมพุทธพจน์, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line