ภุมมนิทเทส
  • ฿200.00
  • ฿140.00

ภุมมนิเทสฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มต้นด้วยพุทธประวัติ อานิสงส์ของการรักษาศีล นรกขุมต่าง ๆ พระศรีอริยเมตตรัย ของที่ไม่ควรค้าขาย คนบุญและคนบาป ทศบารมี ปฐมสังคายนา และพระศรีอริยเมตตรัย เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

พิธีกรรมต่างๆ Ebook

฿200.00 ฿140.00

มหาวิบากรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

โวหารกรณีโทน Ebook

฿200.00 ฿140.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, ภุมมนิทเทส, วัดธงสัจจะ, พุทธประวัติ, อานิสงส์, พระศรีอริยเมตตรัย, คนบุญ, คนบาป, ทศบารมี, ปฐมสังคายนา, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line