พิธีกรรมต่างๆ
  • ฿200.00
  • ฿140.00

พิธีกรรมต่าง ๆ จ.ศ. ๑๒๕๕-๑๒๖๒ ฉบับวัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เนื้อหาประกอบด้วย ขมาครัวทาน ขมาแก้วทั้ง ๓ คำอาราธนาพระพุทธเจ้า เวนทานข้าวมธุปายาส บูชาข้าวดับเคราะห์ ส่งแม่เกิด การสร้างบ้านแปลงเรือน เรือน ดีเรือนร้าย ยันต์ใส่เสาเรือน ยกขั้นตั้ง ถอนตายโหงต่าง ๆ ตัดพราย ถอนอาการเจ็บป่วย ถอนภิกษุสามเณรตาย ถอนเรือน อุปเท่ห์ต่าง ๆ วันสร้างโบสถ์วิหาร และคาถาและยันต์ต่าง ๆ เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ธรรมพยากรณ์ Ebook

฿300.00 ฿210.00

บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

ปรมัตถธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

พระญาปลาช่อน Ebook

฿300.00 ฿210.00

ภุมมนิทเทส Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, พิธีกรรมต่างๆ, วัดบ้านธิหลวง, ขมาครัวทาน, ขมาแก้ว, โบสถ์วิหาร, คาถา, ยันต์, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line