พระญาปลาช่อน
  • ฿300.00
  • ฿210.00

คติทางพระพุทธศาสนาเมื่อฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปรากฏเรื่องพระญาปลาช่อนหรือมัจฉาราชจริยา ฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ครั้งที่พระโพธิสัตว์ทรงพระชาติเป็นพญาปลา บำเพ็ญสัจจบารมี ทรงตั้งสัจอธิฏฐานว่าพระองค์ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ใด ด้วยคำสัจอันนี้จึงขอให้ฝนตกเพื่อช่วยญาติปลาทั้งหลายให้พ้นภัยจากนกต่าง ๆ ที่ลงมาจับกินดังความในพระญาปลาช่อนหรือมัจฉราชจริยา ความตอนท้ายเรื่องแสดงถึงการจัดการเกี่ยวกับพิธิการขอฝนและคาถาพระญาปลาช่อน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ธรรมพยากรณ์ Ebook

฿300.00 ฿210.00

ปรมัตถธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

พิธีกรรมต่างๆ Ebook

฿200.00 ฿140.00

เวสสันตระรอม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, พระญาปลาช่อน, คติทางพระพุทธศาสนา, มัจฉาราชจริยา, วัดพระยืน, พญาปลามมพิธีการขอฝน, คาถาพระญาปลาช่อน, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line