ปรมัตถธรรม
  • ฿200.00
  • ฿140.00

ปรมัตถธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยปณามคาถา บุญกิริยาวัตถุ อกุศลกรรมบถ อริยธนะ ทาน ๓ ปีติ ๕ เจตนา ๓ ศรัทธา ๔ พุทธประวัติ ทวีป ๔ พระบรมสารีริกธาตุ มรรคอันมีองค์ ๘ สัตตสัมโพชฌงค์ นิวรณธรรม โอฆะ ๔ ภพ ๓ ขันธ์ ๕ อธิบายความในพระไตรปิฎก จิตตปรมัตถ์ รูปปรมัตถ์ นิพพานปรมัตถ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ตำนานสุริโยเทโฆ Ebook

฿250.00 ฿175.00

ธรรมพยากรณ์ Ebook

฿300.00 ฿210.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

โปราณสังคหสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

พระญาปลาช่อน Ebook

฿300.00 ฿210.00

พิธีกรรมต่างๆ Ebook

฿200.00 ฿140.00

มโหสถรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, ปรมัตถธรรม, วัดธงสัจจะ, ปณามคาถา, บุญกิริยาวัตถุ, อกุศลกรรมบถ, อริยธนะ, ทาน ๓, ปีติ ๕, เจตนา ๓, ศรัทธา ๔, พระบรมสารีริกธาตุ, สัตตสัมโพชฌงค์, นิวรณธรรม, พระไตรปิฎก, นิพพานปรมัตถ์, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line