บารมี ๓๐ ทัศ
  • ฿200.00
  • ฿140.00

บารมี ๓๐ ทัศฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเริ่มด้วยการเทศนาโปรดพุทธมารดา แสดงยมกปาฏิหาริย์ ทรงเทศนาพระอภิธรรมเรื่องปัจจยุเทส สภาวธรรมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัย เริ่มจาก ๑) เหตุปัจจัย ๒) อารัมมณปัจจัย ๓) อธิปติปัจจัย ๔) อนันตรปัจจัย ๕) สมนันตรปัจจัย ๖) สหชาตปัจจัย ๗) อัญญมัญญปัจจัย ๘) นิสสัยปัจจัย ๙) อุปนิสสัยปัจจัย ๑๐) ปุเรชาตปัจจัย ๑๑) ปัจฉาชาตปัจจัย ๑๒) อาเสวนปัจจัย ๑๓) กัมมปัจจัย ๑๔) วิปากปัจจัย ๑๕) อาหารปัจจัย ๑๖) อินทริยปัจจัย ๑๗) ฌานปัจจัย ๑๘) มัคคปัจจัย ๑๙) สัมปยุตตปัจจัย ๒๐) วิปปยุตตปัจจัย ๒๑) อัตถิปัจจัย ๒๒) นัตถิปัจจัย ๒๓) วิคตปัจจัย ๒๔) อวิคตปัจจัย รวมทั้งสิ้น ๒๔ ปัจจัย จากนั้นทรงแสดงถึงอานิสงส์ของการฟังพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คุรุธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

ชราสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ Ebook

฿250.00 ฿175.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

พิธีกรรมต่างๆ Ebook

฿200.00 ฿140.00

ภุมมนิทเทส Ebook

฿200.00 ฿140.00

เวสสันตระรอม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201 Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: sri, บารมี๓๐ทัศ, วัดพระยืน, อานิสงส์, พระอภิธรรม๗คัมภีร์, พุทธมารดา, ยมกปาฏิหาริย์, ปัจจยุเทส, พระอภิธรรม, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line