ตำนานสุริโยเทโฆ
  • ฿250.00
  • ฿175.00

ตำนานสุริโยเทโฆ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาเกี่ยวกับพญายักษ์สุริโยเทโฆใคร่ได้บุตรีของพญาเวสสุวรรณ จึงไปปรึกษาสุริโยเทโฆเทวบุตร ในขณะนั้น ในเมืองลำพูนมีชายผู้ ๑ ชื่อว่าขนานสุริยะ ได้รับททัฬหคาถา ๔ บาทจากสุริโยเทโฆเทวบุตร สุดท้ายได้มอบให้ยักษ์สุริโยเทโฆ โดยคาถานั้นเป็นคาถาที่ดัดแปลลงมาจากมหาสุตโสมชาดก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน Ebook

฿200.00 ฿140.00

ปรมัตถธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

โปราณสังคหสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

มโหสถรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

เวสสันตระรอม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, ตำนานสุริโยเทโฆ, วัดธงสัจจะ, พญายักษ์สุริโยเทโฆ, พญาเวสสุวรรณ, สุริโยเทโฆเทวบุตร, มหาสุตโสมชาดก, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line