ชราสูตร
  • ฿200.00
  • ฿140.00

ชราสูตรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาแสดงถึงความชราที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาแสดงแก่พระมหากัสสปะและภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์เมื่ออายุได้ ๘๐ ปี มีผิวพรรณวรรณะไม่ผ่องใสงดงามไม่บริสุทธิ์เหมือนครั้งยังเป็นหนุ่มเกิดขึ้นเนื่องด้วยความชรา คือมีการเกิด แก่ เจ็บ และตายเป็นปกติ ควรพิจารณาอุสภกัมมัฏฐานคือพิจารณาซากศพให้เห็นแจ้งว่าทุกชีวิตไม่อาจหลีกพ้นจากความตายไปได้ ชรามรณธรรมเป็นปกติไม่อาจที่จะหนีพ้น ดังเช่น มีชายผู้หนึ่งไฟไหม้เรือหนีออกไป ก็พบกับช้าง เสือโคร่ง ชายพกดาบ กระโดดลงบ่อน้ำก็พบงู จึงคว้ากอหญ้าไม่ให้ตนตกลงบ่อน้ำ ขณะนั้น มีหนู ๒ ตัวมากัดกอหญ้าจึงตกลงในบ่อน้ำถูกงูพิษฉกตาย เปรียบเสมือนความชรา และความตายที่ไม่อาจหนีพ้นไปได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ขึดข้อห้ามในล้านนา Ebook

฿200.00 ฿140.00

คุรุธรรม Ebook

฿200.00 ฿140.00

ธรรมพยากรณ์ Ebook

฿300.00 ฿210.00

บารมี ๓๐ ทัศ Ebook

฿200.00 ฿140.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201 Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: sri, ชราสูตร, วัดธงสัจจะ, พระมหากัสสปะ, ความชรา, อุสภกัมมัฏฐาน, เสือโคร่ง, ความตาย, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line