โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน
  • ฿200.00
  • ฿140.00

โคลงนิราศหริภุญไชยเชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยที่พระแก้วมรกตยังอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ระหว่าปี พ.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๙๑ แลปีเมิงเป้านั้นตรงกับปี พ.ศ. ๒๐๖๐ ฉบับหอพระสมุดฯ แจ้งจำนวนไว้ว่ามีทั้งสิ้น ๑๗๘ บท สำหรับโคลงนิราศหริภุญไชย และศัพท์ขอมแปลเป็นไทย ฉบับ จ.ศ. ๑๑๒๐ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ ผูก ๒๒ หน้าลาน ประกอบด้วย โคลงสอง โคลงสาม และโคลงสี่ หนาน (ขนาน) อินทวิไชยเป็นผู้จาร เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค ภาคต้นเป็นโคลงนิราศหริภุยไชย พบว่ามี ๓๓ บท และภาคสองเป็นศัพท์ขอมแปลเป็นไทย (ไทยวน) โคลงสุดท้ายเป็นโคลงสอง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ขึดข้อห้ามในล้านนา Ebook

฿200.00 ฿140.00

คาถาและตำรายาต่างๆ Ebook

฿300.00 ฿210.00

ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ Ebook

฿250.00 ฿175.00

ตำนานสุริโยเทโฆ Ebook

฿250.00 ฿175.00

พุทธกัมมัฏฐานทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

โปราณสังคหสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

มหาวิบากรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

สมันตกัปปโวหาร Ebook

฿300.00 ฿210.00

สังเวค Ebook

฿200.00 ฿140.00

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201 Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: sri, โคลงหริภุญไชย, ศัพท์ขอม, ไทยวน, พระแก้วมรกต, วัดเจดีย์หลวง, หอพระสมุด, วัดศรีโคมคำ, จังหวัดพะเยา, เชียงใหม่, อินทวิไชย, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line