คาถาและตำรายาต่างๆ
  • ฿300.00
  • ฿210.00

คาถาและตำรายาต่าง ๆ (สมบัติส่วนบุคคล) เป็นตำรายาท้องถิ่นเริ่มต้นด้วยคาถา การดูเมื่อ คือการให้บุคคลที่ทำนายทายทักหรือพยากรณ์ว่าดีว่าร้าย เจ็บป่วยด้วยสาเหตุอะไรแล้วจึงสั่งยารักษาให้ ตำรับยาประกอบด้วยสมุนไพรท้องถิ่น เช่น บอระเพ็ด แห้วหมูกรรณิการ์ มะนาว บัว มะรุม ว่านน้ำ เทียนดำ พริกไทย ฯลฯ ดังเช่น ยาแก้มะแรงคุด (บ่าเรงคุด) โรคที่ทำให้ป่วยตามท้ายทอย ลมออก ตาแดง มีอาการปวดแสบปวดร้อน โดยใช้สรรพคุณยา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน Ebook

฿200.00 ฿140.00

มหาวิบากรอม Ebook

฿200.00 ฿140.00

เวสสันตระรอม Ebook

฿250.00 ฿175.00

สุมนะโอวาท Ebook

฿200.00 ฿140.00

อภิธัมมา ๗ คัมภีร์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

อัพภานกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, คาถาและตำรายาต่างๆ, สมบัติส่วนบุคคล, ตำรายาท้องถิ่น, คาถา, สมุนไพรท้องถิ่น, บอระเพ็ด, แห้วหมูกรรณิการ์, มะนาว, อาการปวดแสบปวดร้อน, สรรพคุณยา, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ebook, bookcaze

line