ขึดข้อห้ามในล้านนา
  • ฿200.00
  • ฿140.00

ความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในหลากหลายด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนกุศโลบายควบคุมสังคมตามวิถีล้านนาโบราณ ปริวรรตและแปลความจากเอกสารโบราณล้านนากว่า 19 ฉบับ โดยศรีเลา เกษพรหม และบุญทา ศรีพิมพ์ชัย หนังสือขายดีและมีผู้ให้ความสนใจมากที่สุดเล่มหนึง จัดพิมพ์มาแล้วถึง 5 ครั้ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน Ebook

฿200.00 ฿140.00

ชราสูตร Ebook

฿200.00 ฿140.00

สุมนะโอวาท Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: sri, ความเชื่อ, ล้านนา, ข้อห้าม, กุศลโลบาย, วิถีล้านนา, ปริวรรต, ศรีเลา เกษพรหม, บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, หนังสือขายดี, ข้อห้ามในล้านนา, bookcaze, อมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม, ค่านิยม

line